28/09/2023

จ.จันทบุรีประชุมเพื่อหารือในการจัดเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี กำหนดจัดงาน 7-11 ธันวาคม 2566 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

จ.จันทบุรีประชุมเพื่อหารือในการจัดเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี กำหนดจัดงาน 7-11 ธันวาคม 2566 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันนี้ ( 25 ส.ค.66) ที่ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสมาคมฯ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อหารือในการจัดเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 หรือ International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2023

ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี ในวันที่ 7-11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ใน 3 สถานที่จัดงาน คือ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ร้านเคพี จิวเวลรี เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ เพื่อยกระดับตลาดพลอยจันท์สู่ตลาดพลอยมาตรฐานและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีกิจกรรมและรูปแบบการจัดงานที่ส่งเสริมการขาย กระตุ้นเศรษฐกิจมากมาย

อาทิ การออกร้านจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับและอุปกรณ์พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งไทย และต่างประเทศประมาณ 300 คูหา / นิทรรศการงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 17 / นิทรรศการเครื่องประดับ Gems Treasure / นิทรรศการเครื่องประดับของผู้ประกอบการจันทบุรี / การจำหน่ายพลอยก้อน สาธิตการแปรรูปพลอยเพิ่มมูลค่า / การสัมมนาเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับด้านการตลาด การค้าออนไลน์ และการออกแบบ / การจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ / การให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ / กิจกรรม Gems Tour เป็นต้น

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

You may have missed