29/09/2023

สวทท.อัญเชิญ โล่พระราชทานเทพทอง ครั้งที่ ๒๑ มอบให้แด่ บริษัทสิชล เมทัลชีท จำกัด .

สวทท.อัญเชิญ โล่พระราชทานเทพทอง ครั้งที่ ๒๑ มอบให้แด่ บริษัทสิชล เมทัลชีท จำกัด
.
นางสาวชุติพันธ์ุ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ และอนุกรรมการฯ ได้อัญเชิญ โล่พระราชทานเทพทอง ครั้งที่ ๒๑ มอบให้แด่ นายอำนวย คำแหง กรรมการผู้จัดการ บริษัทสิชล เมทัลชีท จำกัด ณ บริษัทสิชลฯ สาขาที่ 4 (บางปะหัน ) จ.พระนครศรีอยุธยา วานนี้

นายอำนวย คำแหง กรรมการผู้จัดการ บริษัทสิชล เมทัลชีท จำกัด เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยดีตลอดมา ทั้งยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อีกทั้งให้การสนับสนุนสร้างสาธารณะประโยชน์ บำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมด้านการศึกษา และให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๑ ในครั้งนี้ด้วย ขอแสดงความยินดีแก่ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญฯ

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน

You may have missed