24/07/2024

เชียงใหม่-สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ แถลงประกวดซอพื้นเมืองล้านนาไทยเชียงใหม่ และกิจกรรมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ

เชียงใหม่-สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ แถลงประกวดซอพื้นเมืองล้านนาไทยเชียงใหม่ และกิจกรรมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ จัดแถลงข่าว การจัด 4 กิจกรรมใหญ่ ฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ โดยมีนางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย เจ้าเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ประธานการประกวดซอพื้นเมืองล้านนาประจำปี 2566

นางผ่องพันธ์ จงยศยิ่ง ผู้แทน (มาดามหยก) นางสาวกชพร เวโรจน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การประกวดซอพื้นเมืองล้านนาประจำปี 2566 นายถาวร ณ เชียงใหม่ พ่อครูอินตา เลาคำ นายกสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอเชียงใหม่ ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง ผู้ก่อตั้งชมรมดนตรีพื้นเมืองเชียงใหม่ และศิลปินช่างซ้อ ตลอดจน ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในการแถลงข่าว ที่ ห้องประชุม โรงแรมสมายล์ ล้านนา

นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อ 76 ปีก่อน ได้มีกลุ่มสตรีระดับผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางชื่นแช่ม รามราชภักดี ในฐานะภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กระทรวงมหาดไทย คือพระยารามราชภักดี (สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ข้าราชการมหาดไทย ว่าราชการในหลายจังหวัด ได้ก่อตั้งสมาคมสตรีศรีล้านนาไทย และเป็นนายกสมาคมฯ คนแรก เพื่อเป็นสมาคมที่พัฒนาสตรีกับสังคม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2490 ภายหลังเปลี่ยนชื่อสมาคม เป็นสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ จากวันนั้นถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 จะมีอายุครบรอบ 76 ปี

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน นำโดย นางสุกุมาล พงษ์สิทธิถาวร เป็นนายกสมาคมฯ ได้มีมติให้จัดงาน 4 กิจกรรม เพื่อฉลองครบรอบ 76 ปี ของการก่อตั้ง คือ งานขันโตก กาล่าดินเนอร์แบบล้านนา โดยมอบให้ นางเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ เป็นประธานจัดงาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.- 22.00 น. ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ ในงานมีการแสดงดนตรีวงแซมเบอร์ การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย และอื่นๆ

การจัดประกวดแข่งขันซอพื้นบ้านล้านนาไทย ระดับเยาวชน โดยมอบให้ เจ้าเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ เป็นประธานจัดงาน เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมซอพื้นบ้านให้อยู่คู่กับชาวล้านนาตลอดไป ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

กิจกรรมทำบุญเพื่อเป็นมงคลและอุทิศส่วนกุศล ถึงอดีตนายกสมาคมฯ ที่ล่วงลับไปแล้วหลายสิบราย ในวันที่ พฤศจิกายน 2566 โดยมอบหมาย นางสิริรัตน์ โอภาพ เป็นประธานจัดงาน ณ ที่ทำการสมาคมฯ เมืองสมุทร อ.เมืองเชียงใหม่ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป จัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 76 ปี สมาคมฯ เพื่อสดุดีอดีตนายกสมาคมฯ ที่มีถึง 30 คน รวมทั้งนายกคนปัจจุบันโดยมอบหมายให้ นางพรรักษ์ สุคันธกุล เป็นประธานดำเนินการ

ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทั้ง 4 รายการผ่านผู้รับผิดชอบ รายได้เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมอาคารสมาคมๆ ที่มีอายุนานเกือบเท่ากับการก่อตั้งสมาคมฯ ส่วนกิจกรรมทำบุญ และการประกวดแข่งขันซอพื้นบ้านล้านนา ร่วมงานฟรี

เจ้าเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ ประธานจัดการประกวดแข่งขันซอพื้นบ้านล้านนาไทย ระดับเยาวชน กล่าวว่า การเสนอตัวจัดประกวดซอพื้นบ้านล้านนาไทยเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 76 ปี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ และได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมฯ


นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ให้เป็นประธานดำเนินงาน ด้วยเห็นว่าซอเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ ต้องใช้ไหวพริบ สติปัญญาเป็นเลิศในการด้นสด ตอบโต้กัน ชิงไหวพริบ คนฟังก็เกิดอรรถรสร่วมด้วย สนุกสนาน

เชียงใหม่มีศิลปิน ต้นแบบหลายท่านที่มีชื่อเสียงในขณะนี้ แต่อายุก็มากแล้ว ลูกหลานควรมาสานต่อ บ่ไจ่แอะ บ่เอาบ้านนอกบ่ทันสมัย จะถือว่าอีกหน่อยลูกหลานก่อจะลืมรากเหง้า ภาษาเมืองของเฮาไปในที่สุด จึงได้จัดการประกวดซอพื้นเมืองล้านนา ขึ้นในโอกาสครบรอบ 76 ปี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ สิ่งสำคัญที่สุด เพื่อเป็นการสืบสานการซอพื้นบ้านล้านนาสู่รุ่น ลูกหลาน เยาวชน ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าประกวด อายุ 18 – 35 ปี รอบคัดเลือกส่งคลิป การประกวด เข้ามาแล้ว จะมีการตัดสินโดยคณะกรรมการของสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอเชียงใหม่ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี คัดเลือกให้เหลือ 5 คณะมาตัดสินการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

เยาวชนหรือกลุ่มศิลปินซอพื้นบ้านที่สนใจเข้าร่วมประกวด สมัครได้ที่ สมาคมสืบสานตำนานปี่ซอเชียงใหม่ หรือสามารถติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่ โทร.085 325 1979, 088 261 6703, และ 092 452 8552 นางผ่องพันธ์ จงยศยิ่ง ผู้ประสานงานสมาคมฯ

 

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป