29/09/2023

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมกาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 2/2566

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมกาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (28 ส.ค. 66) เวลา 08.30 น. ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาซาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุมกาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมกาชาด ในครั้งนี้ และมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

โดยการประชุมในครั้งนี้ เหล่ากาชาดภาค 8 ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เหล่ากาชาดจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 เข้าร่วมการประชุม

ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ที่กำหนดให้ผู้แทนภาคจัดให้มีการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ภายในภาคปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ซึ่งเหล่ากาซาดจังหวัด ภาค 8 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการหมุนเวียน สับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสมานสามัคคีระหว่างสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 8, แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็น และรับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 8 ด้วย…//

ข่าว/ภาพ วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

You may have missed