25/09/2023

มุกดาหาร -เรือนจำมุกดาหารเปิดฝึกวิชาชีพผู้ให้บริการล้าง อัด ฉีดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (CAR CARE) ให้กับผู้ต้องขัง

มุกดาหาร -เรือนจำมุกดาหารเปิดฝึกวิชาชีพผู้ให้บริการล้าง อัด ฉีดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (CAR CARE) ให้กับผู้ต้องขัง
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่อาคารปฏิบัติการภูคำคาร์แคร์ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร นายวัฒนา พิพิทธภัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดฝึกวิชาชีพผู้ให้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (CAR CARE) ให้กับผู้ต้องขัง โดยมีนายวีรชัย สุดใจ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ในนามทีมงานและคณะทำงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร และเอกชน ในนามร้านสามขาคาร์แคร์ โดยคุณฆทาการ เที่ยมรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ประสุบความสำเร็จในการประกอบกิจการล้างอัดฉีดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ร่วมกันจัดการฝึกอบรมขึ้น ในระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2566 รวม 3 วัน มีผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ในเกณฑ์จ่ายออกทำงานนอกเรือนจำ จำนวน 25 คน ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและความปลอดภัยในการทำงานการรับรถและการส่งรถ การตรวจเช็ครถยนต์ การเปลี่ยนถ่ายระบบหล่อลื่นและกรอง เทคนิคการล้างรถและทำความสะอาด การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ การฝึกปฏิบัติจริงในสาขาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดเป็นผู้ประกอบการได้

ทั้งนี้ หลังจากผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯนี้ แล้วจะได้ฝึกปฏิบัติจริงที่อาคารปฏิบัติการภูคำคาร์แคร์ ด้านหน้าเรือนจำฯ และเปิดให้บริการประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ ประมาณ ต้นเดือนกันยายน 2566 นอกจากนี้ที่บริเวณหน้าเรือนยังมีร้านภูคำคอฟฟี่ ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อเป็นสร้างรายได้และเป็นทุนหมุนเวียน รวมทั้งการจ่ายเป็นเงินรางวัลปันผลตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ต่อไป
***************************************
ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

You may have missed