01/10/2023

ชลบุรี-จัดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2566 (ผู้ว่าฯชลบุรีพบสื่อมวลชน)

ชลบุรี-จัดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2566 (ผู้ว่าฯชลบุรีพบสื่อมวลชน)

วันที่ 31 ส.ค.66 มีรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2566 กิจกรรมผู้ว่าฯชลบุรีพบสื่อมวลชน โดยนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานต้อนรับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี ที่ห้องประชุมสโมสรไทยออยล์ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญของจังหวัดชลบุรีกับสื่อมวลชนถึงแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีประจำปี 2566-2570 เช่น ประเด็นการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนา
นวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังได้ขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าวสารการพัฒนาจังหวัดชลบุรีมาโดยตลอด และขอความร่วมมือช่วยกันนำเสนอข่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรีต่อไปจากนี้ด้วยเช่นกัน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป