04/10/2023

ศาลปกครองกลาง สั่งเพิกถอน คำสั่งมท.1 ปลดนิพนธ์ฯ

ศาลปกครองกลาง สั่งเพิกถอน คำสั่งมท.1 ปลดนิพนธ์ฯ อดีตนายกอบจ.สงขลา และให้คุ้มครองจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น พร้อม ขอบคุณศาลปกครองฯคืนความยุติธรรมให้ ยืนยัน ทุกอย่างทำถูกขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ทางราชการ

 

 

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1528/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง ให้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พ้นจากตำแหน่งในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่่ 4 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1528/2564 มีผลต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ซึ่งภายหลังที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา นั้น นายนิพนธ์ ได้กล่าวขอบคุณศาลปกครองฯที่คืนความยุติธรรมให้ พร้อมกับยืนยันว่าสิ่งที่ตนได้ทำนั้น ได้ทำตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยการที่ไม่อนุมัติจ่ายเงินให้กลุ่มผู้ฮั้วประมูล นั้น เป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับทางราชการ และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแผ่นดิน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
////

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป