24/07/2024

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น3 กันยายน 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น3 กันยายน 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่
3 กันยายน 2566 ตั้งต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้ง 1 อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก
แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบข่า เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถอนสมอ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไพศาลี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่า​​​

​​6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนทะเล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่า

​​7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่า

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่า​​

​​9. การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา แทนตำแหน่งที่ว่า

10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง

11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง

12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง

13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เขตเลือกตั้งที่ 6อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เขตเลือกตั้งที่ 13อำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง

16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เขตเลือกตั้งที่ 21 อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย เขตเลือกตั้งที่ 12อำเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง​​

18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 5อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย แทนตำแหน่งที่ว่าง

19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหล่มสัจังหวัดเพชรบูรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

————————————————-

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป