25/09/2023

กองทัพเรือไทย – จีน ฝึกผสม Blue Strike 2023 เน้นการฝึกเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติทางทะเล

กองทัพเรือไทย – จีน ฝึกผสม Blue Strike 2023 เน้นการฝึกเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติทางทะเล

วันนี้ 3 ก.ย.66 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งสำคัญ ภายใต้รหัสการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 กระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2566 ณ ท่าเรือจุุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุุรี


เป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) และการปฏิบัติการทางเรือ การสร้างความคุ้นเคยกับเรือดำน้้ำ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีของ นาวิิกโยธินแบบหน่วยทหารขนาดเล็ก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน


ทั้งนี้ กองทัพเรือไทย ได้มีการฝึกกับมิตร ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอำนาจทางทะเล มาอย่างต่อเนื่องในทุุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะการฝึกเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติทางทะเลเป็นหลักสากล ของสหประชาชาติ ในปัจจุุบัน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

You may have missed