25/09/2023

ตาก – ผู้ว่าฯ ตาก เปิดกิจกรรมถอดบทเรียน และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำรายได้สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปี 2566

ตาก – ผู้ว่าฯ ตาก เปิดกิจกรรมถอดบทเรียน และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำรายได้สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปี 2566
ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดเวทีถอดบทเรียน และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำรายได้สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มอาชีพราษฎรบนพื้นที่สูง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีราษฎรบนพื้นที่สูงอาศัยอยู่กระจายในทุกอำเภอ โดยเฉพาะ 5 อำเภอฝั่งตะวันตก ที่มีการอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น ประชากรรวม 217,584 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรจังหวัดตาก ซึ่งแต่ละชนเผ่า มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีเสน่ห์เฉพาะตัวของชนเผ่า ที่สามารถพัฒนาสร้างเป็นอาชีพและรายได้ รวมถึงจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตในชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชนเผ่า ที่มีทั้งภาคการเกษตร เช่น อะโวคาโด้ ผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล และกาแฟ ซึ่งกาแฟของจังหวัดตาก ถือว่ามีคุณภาพดี เป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ และผลิตภัณฑ์นอกภาคการเกษตร เช่น ผ้าใยกัญชงชนเผ่าม้ง ผ้าทอของชนเผ่าปะกาเกอญอ ผลิตภัณฑ์ผ้าลาหู่ ลีซู อาข่า และเมี่ยนของจังหวัดตาก ซึ่งเมื่อได้รับการปรับปรุงพัฒนาโดยการนำอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชนเผ่า มาประยุกต์ให้ร่วมยุคร่วมสมัย ก็จะสามารถสร้างเป็นมูลค่าขึ้นมาได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียน และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนเผ่า นำรายได้สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ในรูปแบบเวทีเสวนา และการแสดงผลิตภัณฑ์ชนเผ่า เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูง เพิ่มช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง และส่งเสริมการขายโดยใช้สื่อ Online สร้าง Brand สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นการสร้างเป็นอาชีพ และนำรายได้สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ต่อไป…//
ภาพ/ข่าว : วรภา พันลุตัน จ.ตาก

You may have missed