25/09/2023

มหาบุญมหากุศลของท่านสำเร็จยอดฉัตรทองคำประดับอัญมณี ได้ประดิษฐานบนจุดสูงสุดขององค์พระธาตุแช่แห้ง จ.น่านสำเร็จแล้ว

มหาบุญมหากุศลของท่านสำเร็จยอดฉัตรทองคำประดับอัญมณี ได้ประดิษฐานบนจุดสูงสุดขององค์พระธาตุแช่แห้ง จ.น่านสำเร็จแล้ว

บัดนี้ยอดฉัตรทองคำประดับอัญมณี ได้ประดิษฐานบนจุดสูงสุดขององค์พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน แล้ว มหาบุญมหากุศลของท่านสำเร็จแล้ว ขอผลบุญอันยิ่งใหญ่นี้ส่งให้ท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมปรารถนา ประสบความสำเร็จสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรม ตราบถึงพระนิพพาน

มูลนิธิพุทธภูมิธรรมขอกราบโมทนาสาธุการและขอบคุณคณะทีมงานทุกท่านทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงปัญญา กำลังทรัพย์ ความเสียสละ อดทน ทุกภาคส่วนที่ทำให้การบูรณะครั้งสำคัญประสบความสำเร็จ

ต่อไปจะเป็นพระธาตุใดนั้นโปรดติดตามได้ทางไลน์นี้

You may have missed