01/10/2023

สมุทรสงคราม-รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน และเครือข่ายธุรกิจ

สมุทรสงคราม-รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน และเครือข่ายธุรกิจ

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน และเครือข่ายธุรกิจ เพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศก้าวทันยุคใหม่ และโครงการขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางกฤษญาพร สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าและเยี่ยมชมแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของฝากจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ปลาทูแม่กลอง กะปิเคยตาดำคลองโคน น้ำตาลมะพร้าว เกลือสมุทร ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นทะเบียน GI ของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณตลาดร่มหุบ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป