25/09/2023

พช.สุโขทัย นำทีมเข้ารับรางวัลข้าราชการดีเด่น คุณภาพหน่วยงานระดับ5ดาว

พช.สุโขทัย นำทีมเข้ารับรางวัลข้าราชการดีเด่น คุณภาพหน่วยงานระดับ5ดาว

นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานและพัฒนาการทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายชูศักดิ์ คชาธาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย และนางสาวจุฑามาศ ผดุงศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ

แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และมีนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการในสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมงานแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ เวทีกลางงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

You may have missed