24/07/2024

ผบ.ตร.ลงพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 เปิด “ร้านปันรักษ์ เจียงฮาย” พร้อมอำลาราชการ ตรวจเยี่ยม ให้โอวาท มอบหลวงพ่อโสธรรุ่น “ตร.108 ปี”

ผบ.ตร.ลงพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 เปิด “ร้านปันรักษ์ เจียงฮาย” พร้อมอำลาราชการ ตรวจเยี่ยม ให้โอวาท มอบหลวงพ่อโสธรรุ่น “ตร.108 ปี” ชมเชยการทำงานตามนโยบาย ตร. ห้วงที่ผ่านมา เน้นย้ำทัศนคติเชิงบวก บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำงานเชิงรุก แก้ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม คดีออนไลน์ กำชับ หน.สถานีต้องหมั่นลงพื้นที่แก้ปัญหาให้ชาวบ้าน

วันนี้ (12 ก.ย. 66) เวลาประมาณ 09.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.และ คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเดินทางเป็นประธานเปิดร้านสวัสดิการ “ร้านปันรักษ์ เจียงฮาย” ณ โครงการสวัสดิการ ภ.จว.เชียงราย โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 , คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 , พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พร้อมแขกผู้เกียรติเข้าร่วม

ผบ.ตร.ทำพิธีเปิดป้าย “ร้านปันรักษ์ เจียงฮาย” พร้อมกล่าวขอบคุณตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สมาคมแม่บ้านตำรวจ ที่ร่วมกันผลักดันเปิดร้าน “ปันรักษ์ เจียงฮาย” เพื่อขยายสาขา ขยายแบรนด์ปันรักษ์ สร้างรากฐานยั่งยืน สร้างอาชีพเสริมให้ครอบครัวตำรวจ เพื่อให้ครอบครัวตำรวจมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นไปตามจุดประสงค์หลักที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ เริ่มจากการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตำรวจ และครอบครัว
ต่อมา พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ และคณะ เดินทางมาตำรวจภูธรภาค 5 เพื่ออำลาหน่วย และให้โอวาทตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 , รอง ผบช. , ผบก.ในสังกัด ภ.5 และข้าราชการตำรวจเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสโมสรอาคารคุ้มแก้ว-ขวัญดาว

ผบ.ตร. ได้กล่าวขอบคุณและชมเชยการปฏิบัติงานของตำรวจ ภ.5 ในห้วงที่ผ่านมา ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ร่วมกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ผบช.ภ.5 ยังได้ประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อหาสถานที่สร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 5 แห่งใหม่ จะทำให้อนาคตเกิดความสะดวก มีประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น

ผบ.ตร.ยังฝากข้อคิดการทำงานให้ตำรวจ ก่อนเกษียณอายุราชการ ว่า หน้าที่สำคัญของตำรวจคือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ สิ่งสำคัญที่สุดที่ตำรวจพึงมีคือทัศนคติการทำงานเชิงบวก ที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานโดยมีประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความเสียสละ สามัคคี อุทิศให้ส่วนรวม เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีแล้ว จะเป็นแรงผลักในการทำงาน ไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่คิดว่างานในหน้าที่คือภาระ ไม่บ่น ไม่ย่อท้อ แต่จะเห็นว่าอาชีพตำรวจเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ช่วยเหลือประชาชน เปรียบเสมือนการทำบุญ ทำความดีในทุกวัน เพราะตำรวจมีหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความยุติธรรม ให้บริการช่วยเหลือประชาชน

ตำรวจต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก โดยศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ หมั่นทบทวนยุทธวิธี วางแผนการทำงาน ทบทวน ประเมินการปฏิบัติ แสวงหาความร่วมมือ สื่อสารทำความเข้าใจ กับพี่น้องประชาชนอยู่เสมอ

หัวหน้าสถานี จะต้องให้ความสำคัญกับการเข้าหาชุมชน ตามโครงการ Stop Walk and Talk เพื่อรับทราบปัญหา แล้วนำมาให้ทุกสายงานในสถานีตำรวจร่วมกันแก้ ฝึกให้ข้าราชการตำรวจมีทักษะการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน มุ่งแก้ไขปัญยาเสพติดทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างชุมชนยั่งยืน ทำชุมชนเข้มแข็ง เข้าไปในชุมชน ค้นหาผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมแก้ปัญหา การเบิกเงินรางวัลนำจับยาเสพติด ต้องทำให้ง่าย เป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ตำรวจมีรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์สิ่งผิดกฎหมาย มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสำคัญในงานอาชญากรรม ต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาชนในพื้นที่

ส่วนคดีออนไลน์ ฝากเรื่องการแจ้งความออนไลน์ มุ่งปราบปรามจับกุมบัญชีม้าซิมม้า เมื่อจับกุมให้มีการสืบสวนขยายผลติดตามยึดทรัพย์กลุ่มขบวนการที่ทำผิด โดยหลังจากที่มีการออก พรก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มาเป็นเครื่องใช้เครื่องมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ คดีก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ขอให้ตำรวจคงความเข้มในการดำเนินการ ทั้งมิติการปราบปราม การป้องกัน สร้างครูไซเบอร์ แสวงหาความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาคดีออนไลน์ให้ลงลงต่อเนื่อง รวมทั้งการศึกษาเตรียมรับช่องทางการดำเนินคดีออนไลน์ผ่านระบบ เมื่อพบเหตุอันควรสงสัย

นอกจากนี้ ผบ.ตร. ยังได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ที่มีการกำหนดสายงาน และกฎการแต่งตั้ง โดยพิจารณาคุณสมบัติตามสายงาน จึงขอให้ตำรวจไปศึกษา วางแผนการแต่งตั้งให้เจริญเติบโตตรงตามสายงาน ตามความถนัดของตนเอง เพื่อให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง ซึ่งต่อไปจะสามารถเติบโตในหน่วยได้

หลังมอบนโยบาย ผบ.ตร.ได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร รุ่น “ตร.108 ปี” ที่ ตร.จัดสร้างขึ้น ให้ ภ.5 พร้อมมอบเหรียญอาร์ม พระพุทธโสธร ให้ข้าราชการตำรวจ ภ.5 ทุกนาย จำนวน 14,741 เหรียญ เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากที่มอบให้ตำรวจ ภ.6,7 และได้ส่งมอบให้ตำรวจทั่วประเทศไปส่วนหนึ่งแล้ว

จากนั้น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจดูสถานที่ก่อสร้างตำรวจภูธรภาค 5 แห่งใหม่ ที่ทาง ผบช.ภ.5 ประสานขอใช้ที่ดินกับหน่วยงาน กองทัพบก เจ้าของพื้นที่ จำนวน 32 ไร่ โดยอาคารที่ทำการแห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่