01/10/2023

พิษณุโลก: สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ช่วยกระจายผลไม้ลองกองใต้เกรดพรีเมี่ยม กว่า 3 ตัน

พิษณุโลก: สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ช่วยกระจายผลไม้ลองกองใต้เกรดพรีเมี่ยม กว่า 3 ตัน

 


วันนี้ (11ก.ย.66) นายนำโชค ศิลกุล สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวรัตนา ช่วยอุระชน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายและกระจายผลไม้ของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด โดยมีดร.ประภาส งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ดร.กัญญา งามสงวน ผู้จัดการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด และคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ดร.ประภาส งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เปิดเผยว่า

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายด้านการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพออกสู่ตลาด โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ผู้ซื้อ กระจายผลผลิตของเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถระบายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ระดับจังหวัด และระดับภาค


โดยสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย) ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด จัดโครงการเชิญ ชิม ช็อป จำหน่ายผลไม้ลองกองใต้ จากสวนของเกษตรกรผู้ปลูกลองกองในจังหวัดยะลา เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลไม้ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ มีปริมาณรวม 3,044 กิโลกรัม โดยสหกรณ์ฯ ได้นำผลไม้ลองกองใต้ มาจำหน่ายให้ผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก ได้บริโภคผลไม้คุณภาพ เกรดพรีเมี่ยม จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 35 บาท 3 กิโลกรัม 100 บาท สำหรับผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5525 8449
ประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป