13/07/2024

บสย. รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ “สำเภา-นาวาทอง” 2 ปีซ้อน

บสย. รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ “สำเภา-นาวาทอง” 2 ปีซ้อน

 


นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 กลุ่มหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพ ประเภทหน่วยงาน “ระดับกรม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ร่วมด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการ และประธานคณะทำงานจัดงานมอบรางวัล ซึ่งงานนี้จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


สำหรับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” เป็นรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง โดยตระหนักถึงความทุ่มเทการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจได้มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยรางวัลประเภทหน่วยงาน “ระดับกรม” เกณฑ์การพิจารณาสำคัญคือ การดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ด้านประสิทธิภาพ กระบวนงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล และการปรับปรุงการให้บริการ โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บสย. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล Digital Technology รวมถึงการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน ขอรับคำปรึกษาด้านการเงินและการบริการให้ความรู้ทางการเงินผ่าน Line @tcgfirst


ทั้งนี้ บสย. ได้รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยปีที่ผ่านมา บสย.ได้รับรางวัลกลุ่มหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพ ประเภทหน่วยงานระดับ “กระบวนงาน” จากการดำเนินงานของ “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs “ (บสย. F.A. Center) ที่ทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างเป็นรูปธรรม


นายสิทธิกร กล่าวว่า รางวัลสำเภา-นาวาทอง นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขององค์กร การที่ บสย. ได้รับรางวัล 2 ปีติดต่อกัน เป็นการตอกย้ำถึงบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงการยกระดับช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center สำหรับ บสย. F.A. Center เปิดดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 มีผู้เข้าใช้บริการ 14,597 ราย ต้องการสินเชื่อ 14,600 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2566) ช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและวัดผลสำเร็จ การอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร (Success rate) ที่ 16%

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป