13/07/2024

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบรางวัล “Chonburi Tourism Awards” ในโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบรางวัล “Chonburi Tourism Awards” ในโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี

(13 ก.ย.66) ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ ถนนพัทยา-นาเกลือ ซ.12 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประกาศผลการตัดสินรางวัล “Chonburi Tourism Awards” ในโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี (One Destination, One Local Experience) พร้อมมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ชนะเลิศ ในงาน “Pattaya Hospitality Challenge 2023” ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับตัวแทนจาก “ตลาดน้ำ 4 ภาค” เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจหลังประสบอัคคีภัย

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience) จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการแก่นักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

ซึ่งในปีนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านการตัดสินรางวัล “Chonburi Tourism Awards” ในโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี (One Destination, One Local Experience) จำนวน 28 สถานประกอบการ ประกอบด้วย ประเภทแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 แห่ง, ประเภทโรงแรม จำนวน 6 แห่ง, Chonburi Wellness จำนวน 11 รางวัล, Person who contributes to tourism 2 รางวัล, และ Travel Agency Which Contributes to Tourism 3 รางวัล

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป