26/06/2024

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร

 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 เวลา 13.30 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายวินัย สีเที่ยงธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี นายสมศักด์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่คลองเปรมประชากรช่วงบริเวณวัดรังสิต

เพื่อหารือวางแผนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่คลองเปรมประชากรในเขตจังหวัดปทุมธานี เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำรังสิต สิ้นสุดเขตปทุมธานี รวมระยะทาง 20 กิโล โดยระยะแรกเตรียมดำเนินการในพื้นที่นำร่อง ตั้งแต่ประตูน้ำเปรมใต้ บ้านมั่นคงหลักหก ระยะทาง 4 ซึ่งจะต้องมีการขุดลอกคูคลอง ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง จัดเก็บผักตบชวา รวมถึงกำจัดสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้งานที่รุกล้ำลำน้ำ กิโลเมตร ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินงานตามภารกิจ

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลองเปรมประชากรนี้ เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 72 พรรษา ในปี 2567 เป็นการสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของลำคลองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ ทำให้คลองเปรมประชากรในวันนี้กลับมาสวยงามและใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพอีกครั้ง

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป