25/09/2023

พัทลุง จัดการแข่งขันวิ่ง Phatthalung Sports City Run 2023 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

พัทลุง จัดการแข่งขันวิ่ง Phatthalung Sports City Run 2023 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ( 16 กันยายน 2566 ) นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 8 กม. และ 3 กม. พร้อมมอบรางวัลให้นักวิ่ง ในกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง Camping Run Phatthalung Sports City Run 2023 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลเขาเจียก (ทุ่งคอสมอสเขาเจียก)
จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสุเมธ ไชยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก และคณะจัดการวิ่งฯ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ ในจังหวัด และต่างจังหวัด จำนวน ๑,๐๐๐ คน

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง และเทศบาลตำบลเขาเจียก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะองค์กรหลัก ผู้นำทางด้านการกีฬาของประเทศ โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง Camping Run Phatthalung Sports City Run 2023 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนให้เยาวชน และประชาชน ได้มีการพัฒนาทักษะ เทคนิค จากการเข้าร่วมการแข่งขันฯ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ให้แก่เยาวชน ประชาชน ต่อไป

You may have missed