12/12/2023

ลพบุรี-ประชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ได้ฤกษ์เปิดวัง วันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

ลพบุรี-ประชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ได้ฤกษ์เปิดวัง วันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการ คณะกรรมการการจัดงานภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม


ที่ประชุมได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2567 ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 10 วัน 10 คืน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง และได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์หาราช ประจำปี 2567 โดยกิจกรรมภายในงาน

อาทิ การสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์จินตนาการ ลานวัฒนธรรม หมากรุกคน ละครลิง ทหารวังเปลี่ยนเวร แต่งไทยจดทะเบียนสมรส ตำรับโอสถพระนารายณ์ นิทรรศการสมเด็จพระนารายมหาราช ลานวิถีไทย ตลาดย้อนยุค/ตลาดต้องชม การประดับไฟโบราณสถานสวยงามตระการตา และการแสดงจากเวทีกลางตลอดทั้ง 10 คืน รวมทั้งการทำความสะอาดเมือง BigCleaning Day ก่อนการจัดงาน 7 วัน


ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่าการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567 จะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีการตั้งคณะทำงานที่มีแนวคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทุกสื่อแต่เน้นเป็นพิเศษ คือสื่อสมัยใหม่ ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้ กำหนดการประชุมรับทราบความคืบหน้าอีกครั้งถัดไปในต้นเดือนตุลาคม2566นี้

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป