11/12/2023

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ และมอบเครื่องหมายตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ และมอบเครื่องหมายตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล

ที่ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติและพิธีมอบเครื่องหมายประจำตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล


โดยนางพรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์ หัวหน้าพยาบาล ได้ติดเข็มกลัดดอกปีป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของพยาบาลไทย ให้กับผู้ได้เลื่อนตำแหน่งทางการบริหาร จากนั้น รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มอบเครื่องหมายประจำตำแหน่งทางบริหาร ของที่ระลึกและกล่าวแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ในครั้งนี้ จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรมาโดยตลอด


ด้วยเนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนมาโดยตลอด ฝ่ายการพยาบาล จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่พระองค์ท่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชาวไทย ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทรงอุทิศตน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง สร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชนและถือเป็นโอกาสอันดีในวันพยาบาลแห่งชาตินี้ จึงได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายประจำตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล จำนวน 8 ท่าน ในวันนี้

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645