07/12/2023

นครนายก พิธีเปิดการเดินรณรงค์ โครงการไม้เท้าขาวสื่อนำทางคนตาบอดสู่อิสรภาพ สู่การฟื้นฟูอย่างมั่นคง ประจำปี 2566

นครนายก พิธีเปิดการเดินรณรงค์ โครงการไม้เท้าขาวสื่อนำทางคนตาบอดสู่อิสรภาพ สู่การฟื้นฟูอย่างมั่นคง ประจำปี 2566

 

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรณรงค์ โครงการไม้เท้าขาวสื่อนำทางคนตาบอดสู่อิสรภาพ สู่การฟื้นฟูอย่างมั่นคง พร้อมอ่านสาร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2566

โดยมีนายสุชาติห้วยแก้ว ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีสมาคมคนตาบอดทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว และนครนายก พร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและคณะผู้แทนคนตาบอด และสมาชิกคนตาบอดเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก และสมาคมคนตาบอดจังหวัดนครนายก กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการไม้เท้าขาวสื่อนำทางคนตาบอดสู่อิสรภาพสู่การฟื้นฟูอย่างมั่นคง โดยเรื่มต้นจากศาลากลางจังหวัดนครนายก เดินทางถนนเส้นสุวรรณศรไปถึงสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนตาบอดและผู้ดูแล จำนวน 100 คนเพื่อเผยแพรให้บุคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับไม้เท้าสีขาว

ซึ่งเป็นสื่อนำทางที่สามราถนำมาทดแทนอวัยวะที่บกพร่อง และเผยแพร่ความเข้าใจเรื่องของ คนตาบอดและการช่วยเหลือคนตาบอดอย่างถูกวิธี ร่วมถึงการพยายามผลักดัน ให้มีการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มคนตาบอดด้วยกันเองทั้งในด้านการศึกษา การเดินทาง การประกอบอาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการฝึกทักษะต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้คนตาบอดเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคลทั่วไป ได้อย่างเสรีภาพและเป็นปกติสุขได้ต่อไป

 

สมบัติ นินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป