10/12/2023

ปทุมธานี ประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

ปทุมธานี ประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.66 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ พร้อมลงตรวจสอบพื้นที่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมี ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ผู้แทนสำนักงานองคมนตรี ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะมีขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจะมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมกว่า 15,000 คน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป