10/12/2023

ปทุมธานี “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 ปิดโครงการด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ปทุมธานี

ปทุมธานี “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 ปิดโครงการด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.66 เวลา 10.30 น. ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 โดยมี นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ

พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 จำนวน 320 คน เข้าร่วม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กล่าวว่า ขอให้เยาวชนยึดมั่นคำสอนของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ ที่สอนไว้ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ให้รักษาความเป็นไทยและความเป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือ สร้างประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง สำหรับการจัดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 ในครั้งนี้ได้มีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 27 ตุลาคม 2566 เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองทัพทุกเหล่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ ความเข้าใจ บริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป