30/11/2023

ชลบุรี-เมืองพัทยา เน้นเฝ้าระวังความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเล่นน้ำทะเล

ชลบุรี-เมืองพัทยา เน้นเฝ้าระวังความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเล่นน้ำทะเล

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบกและทะเล เข้าร่วมประชุม


สำหรับ เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองพัทยา โดยได้เน้นย้ำถึงการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบกและทะเล ได้ทำงานเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวตามชายหาดอย่างเคร่งครัด คอยสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยวขณะเล่นน้ำทะเล ซึ่งพบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด รวมไปถึงฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบกและทะเล มีไม่เพียงพอ ทำให้ดูแลนักท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง


นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยเมืองพัทยา หลังจากที่ได้รับฟังถึงปัญหาก็ได้มีการประชุมพูดคุยกับคณะกรรมการ เพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอกับผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป