12/12/2023

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะ สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะ สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีรพล พุ่มสงวน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะ สังเกตการณ์การอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอคลองหาด (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้เน้นย้ำผู้เข้ารับการอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลัก โดยมี นายบุญปราเสริฐ กิตติวรพันธ์ ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอคลองหาด นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว นายชยะติย์ คัดสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป