02/12/2023

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีรพล พุ่มสงวน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยมี นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว นายชยะติย์ คัดสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป