26/06/2024

จันทบุรี-รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรี เปิด ศูนย์รับบริจาคโลหิต PPK Blood Station ณ จันท์ เพิ่มช่องทางการบริจาคโลหิตที่เข้าถึงได้ง่าย แก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

จันทบุรี-รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรี เปิด ศูนย์รับบริจาคโลหิต PPK Blood Station ณ จันท์ เพิ่มช่องทางการบริจาคโลหิตที่เข้าถึงได้ง่าย แก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

วันนี้ ( 26 ต.ค.66 ) ที่ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี หอการค้าจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ 4 ศาลเจ้าจังหวัดจันทบุรี และพ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชน ร่วมในการเปิดศูนย์รับบริจาคโลหิต PPK Blood Station ณ จันท์

พร้อมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างดรงพยาบาลพระปกแกล้า และผู้แทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการอำนวยความสะดวก ให้ใช้พื้นที่ฟรี เพื่อเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิต นอกโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มช่องทางการบริจาคโลหิตที่เข้าถึงได้ง่าย แก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้มี ปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วย พร้อมอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในโรงพยาบาลให้แก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความประสงค์จะ บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

โดย ศูนย์รับบริจาคโลหิต PPK Blood Station ณ จันท์ มีการให้บริการในรูปแบบทันสมัย สะอาด ปลอดภัย และใช้เทคโนโลยีลดการสัมผัสร่วม มีจุดรับบริจาคโลหิตรวม 4 ชุด เปิดให้บริการทุกวันศุกร์เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. บริเวณ ชั้น2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรีโอกาสนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ประเดิมเป็นผู้บริจาคโลหิตเป็นคนแรกเป็นแบบอย่างของการเสียสละโลหิตในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป