13/07/2024

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบสิ่งของบริจาค จากศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย จังหวัดกำแพงเพชร

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบสิ่งของบริจาค จากศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ ณ ห้องโถงกลาง หน้าห้องรับรอง ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาค ข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 400 ถุง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ลังใหญ่ จำนวน 12 ลัง, ปลากระป๋อง ลังใหญ่ จำนวน 10 ลัง

จากนายสุรพงษ์ รุ่งโรจน์สิทธิชัย ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 ที่ยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ โดยกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ดังกล่าว ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป