30/11/2023

จันทบุรี-โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานำรายได้ไปจัดสร้างอาคาร 100 ปีศรียานุสรณ์ มียอดผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบกว่า 3 ล้านบาท

จันทบุรี-โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานำรายได้ไปจัดสร้างอาคาร 100 ปีศรียานุสรณ์ มียอดผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบกว่า 3 ล้านบาท

 

วันนี้ ( 26 ต.ค.66) ที่วัดโค้งสนามเป้า ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา / คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ / สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชน ผู้ปกครองร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานำรายได้ไปจัดสร้างอาคาร 100 ปี ศรียานุสรณ์

เพื่อใช้เป็นห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ / ห้องประชุม / และห้องเกียรติภูมิ 100 ปี ศรียานุสรณ์ โดย พระราชจันทโมลี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี และพระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้านำพระภิกษุสงฆ์ร่วมในพิธี และครั้งนี้มียอดผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์รวม 3,542,937 บาท 25 สตางค์


อย่างไรก็ตามสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคาร 100 ปี ศรียานุสรณ์ ยังคงสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี ชื่อบัญชี “ เงินบริจาคก่อสร้างอาคาร 100 ปี ศรีย่านุสรณ์ “ เลขที่บัญชี 204-0-65946-3 หรือบริจาคได้ด้วยตนเองที่งานการเงิน ห้องงบประมาณ อาคาร 3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ในวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป