02/12/2023

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น28 – 29 ต.ค. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น28 – 29 ต.ค. 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

​​วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 23 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงแหว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกุมภวาปี จังหวัอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพวง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​10. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

​​11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว เขตเลือกตั้งที่ 16 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เขตเลือกตั้งที่ 10อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย เขตเลือกตั้งที่ 12อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แทนตำแหน่งที่ว่าง​​

​​19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เขตเลือกตั้งที่ 10อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ เขตเลือกตั้งที่ 11อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

—————————————-

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป