10/12/2023

(สระแก้ว) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองหาด จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21

(สระแก้ว) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองหาด จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเชื่อมความสามัคคีในอำเภอคลองหาดและอำเภอใกล้เคียง โดยมี นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด พร้อมด้วย นายวิชาญ บุญมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พันโทอดิศักดิ์ ดาวเรรัมย์ เสนาธิการกรมทหารพรานที่13 นายมณี เพ็งกุน รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด ผู้แทนส.ส.ตรีนุช เทียนทอง , สภ.คลองหาด , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด กล่าวว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองหาด ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านป่าช้ากวาง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ของตำบลคลองหาดซึ่งตำบลคลองหาด ได้เล็งเห็นความสำคัญ และสนับสนุนนโยบาย ในด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในพื้นที่ ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการป้องกัน และเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัย ยาเสพติด ครั้งที่ 21 ขึ้น ซึ่งจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขัน ฯ ดังนี้ 1.เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด 2.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ในตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด และอำเภอใกล้เคียง 3.ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4.สร้างภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
สำหรับ สำหรับผู้ร่วมการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.กีฬาฟุตบอล 1.1 นักกีฬาฟุตบอล ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 32 ทีม 1.2 รุ่นอายุ 40 – 50 ปี จำนวน 8 ทีม 1.3 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 10 ทีม 2. กีฬาพื้นบ้าน 2.1 ชักกะเย่อ 2.2 วิ่งกระสอบ โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้นำในพื้นที่และคณะกรรมการหมู่บ้านป่าช้ากวาง หมู่ที่ 3 รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหาด และอำเภอใกล้เคียง

ภาพข่าว : นายสุพจน์บดินทร์ กุ่มประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป