12/12/2023

นครนายก – วัดอุดมธานีจัดตักบาตรเทโวโหณะ(ข้าวสารอาหารแห้ง)

นครนายก – วัดอุดมธานีจัดตักบาตรเทโวโหณะ(ข้าวสารอาหารแห้ง)

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 07.15 น. ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ -สามเณร หน่วยงานราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี โดยมีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรสมาทานศิล รับศิล และถวายสังฆทาน ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นประธานในพิธี และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบตรเทโโรหณะ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ – สามเณรจำนวน 66 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งเป็นอันเสร็จพิธี

ด้วยวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ร่วมกับ วัดใหญ่ทักขิณาราม วัดดง วัดรังษีโสภณ วัดโพธิ์ไทร และวัดบุ่งกระเบาได้จัดประเพณีตักบาตรเทโว เป็นการตักบาตรพิเศษที่ชาวพุทธกระทำสืบกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธกาลเทโวโรหณะ หมายถึงการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมปิฏกโปรดพระนางสิริมหามายาพุทธมารดา เป็นเวลา 3 เดือน ดังนั้นในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีแต่ปีทรงตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเทศน์พระอภิธรรมปิฏกโปรดพระพุทธมารดา เป็นการสนองคุณพระมารดา

ครั้นออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสสะใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั่น กล่าวกันว่าในวันนี้ได้เกิดอัสจรรย์คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรกต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก คือเปิดให้เห็นกันทั้ง 3 โลกนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถือเอาวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกสู่เมืองมนุษย์ เป็นวันทำบัญตักบาตรพิเศษดังกล่าว

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป