10/12/2023

กระบี่-ชาวกระบี่พร้อมใจ ร่วมกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติกว่า2000คน

กระบี่-ชาวกระบี่พร้อมใจ ร่วมกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติกว่า2000คน

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.30 น. ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกระบี่” โดยมีนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน และนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่งฯ

ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนพันธมิตร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมในวันนี้มีพี่น้องประชาชนร่วมเป็นนักวิ่งทั้งหมด จำนวน 2,000 คน


โดยปีนี้จัดในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)” ซึ่งผู้จัดโครงการฯ เล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่ (NEW GEN) เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังกาย พลังใจ ความมุ่งมั่น ความรักและปรารถนาดีต่อชุมชนบ้านเกิด ซึ่งหากมีการปลูกฝัง สร้างความตระหนักแนวทางการใช้ชีวิต ทั้งตนเอง ครอบครัว รวมถึงคนในชุมชน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป