11/12/2023

เพชรบูรณ์-ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

เพชรบูรณ์-ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.45 น. ที่พุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักวิ่ง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม


นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย และพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 คน ต่อประชากร 100,000 คน หรือร้อยละ 2 เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุ และโรคมะเร็ง มีอัตราความพิการสูง และพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะเสียชีวิตร้อยละ 5 และ พิการร้อยละ 70 อีกทั้งมีผลทำให้ความจำเสื่อมภายหลังอีกด้วย ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 9 เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได้


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ที่ทรงเป็นดังแสงนำใจ และเป็นอย่างแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง สร้างความตระหนัก และเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกัน และการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทั้งประเทศ เป็นการลดอัตราความพิการ และเสียชีวิต และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกาย อย่างง่ายๆ

เช่น เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค ซึ่งในปี 2566 นี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 9 ในหัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค (NO STROKE for all Thais by NEW GEN) โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 13,423 คน เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24- 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นการจัดกิจกรรมใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป