30/11/2023

เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ มช.จัด “คอนเสิร์ตการกุศลสวนดอกร้อยดวงใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่”ระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ มช.จัด “คอนเสิร์ตการกุศลสวนดอกร้อยดวงใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่”ระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 -15.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มช.แถลงข่าวจัดงาน “คอนเสิร์ตสวนดอกร้อยดวงใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่ บรรเลงโดย Thai Symphony Orchestra มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข” เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. และระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “เนื่องด้วยวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะครบรอบ 65 ปี แห่งการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแห่งวาระการครบรอบของการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของประเทศไทยและเป็นโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคแห่งแรกในภาคเหนือ ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” ด้วยระยะเวลาการใช้งานอย่างยาวนาน และเป็นหนึ่งในอาคารที่รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากว่า 40 ปี

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณคมกฤช จูตะกานนท์ ประธานมูลนิธิออมไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการจัดคอนเสิร์ต โดยรูปแบบจะแตกต่างจากเดิมในทุกๆปีที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 65 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้จัด “โครงการสวนดอกร้อยดวงใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่ บรรเลงโดย Thai Symphony Orchestra มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข” ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น. ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ขณะนี้อาคารสุจิณฺโณ ได้ปรับปรุงเสร็จเกือบทั้งหมด แต่ยังเหลือ 4 ชั้น ที่กำลังดำเนินการปรุง ได้แก่ชั้น 6 ชั้น 9 ชั้น 10 และชั้น 13 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปีหน้า ในอนาคตมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบแนวดิ่งทั้งหมด เพื่อให้อาคารสุจิณฺโณมีระบบทางการแพทย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งการปรับปรุงระบบแนวดิ่งนั้นต้องใช้งบประมาณสูงมาก

งบประมาณในโครงการปรับปรุงอาคารสุจิณฺโณ พร้อมกับอาคารที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมดกว่า 500 ล้าน แต่ยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงระบบแนวดิ่งซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงมาก เพราะเป็นระบบที่สำคัญ เช่นระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบท่อน้ำของทั้งตึก ซึ่งระบบเหล่านี้ใช้มานานมากกว่า 40 ปี ย่อมเสื่อมตามกาลเวลา และมาตรฐานต่างๆในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของอาคารสุจิณฺโณที่ได้ทำการปรับปรุงแล้ว ได้รับคำชื่นชมจากผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้ใช้บริการอาคารนี้ และเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น การจัดคอนเสิร์ต Thai Symphony Orchestra จะเป็นหนึ่งโครงการที่จะนำมาปรับปรุงระบบแนวดิ่งให้มีความสมบูรณ์ โดยงบประมาณส่วนหนึ่งมาจากการจัดทำบุญทอด “ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล” ช่วยต่อ “ชีวิต” ให้ผู้ป่วย ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ โดยโครงการทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงระบบแนวดิ่งให้กับอาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากคุณรัฐพัฒน์ รัฒนพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ,คุณวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ,คุณมงคล จันดาแก้ว CEO บริษัท แร่เบฟเวอร์เรจ จำกัด ,คุณคมกฤช จูตะกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และประธานมูลนิธิออมไทยจำกัด วงThai Symphony Orchestra โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และศิลปินรับเชิญ 11 ท่าน ได้แก่ ลำเพลิน วงศกร ,Gagan Malik ,เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ,ไก่ พรรณนิภา ,อ้อม รัตนัง ,แอ็ด เดอะสะล้อ ,ศศินี อัศวเจษฏากุล ,พันจ่าเอกอินทัช ฤกษ์เย็น ,กมลพร หุ่นเจริญ วงปล่อยแก่เชียงใหม่/ลำปาง และนักศึกษาแพทย์ร่วมขับร้อง”

ด้านนายคมกฤช จูตะกานนท์ ประธานมูลนิธิออมไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า
การเกิดขึ้นของกิจกรรม การแสดง Thai Symphony Orchestra ในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมเงินทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และปรับปรุงระบบทางการแพทย์ในอาคารสุจิณฺโณ จะทำให้คุณค่า โอกาส และ การแบ่งปัน ของแต่ละคนมีความหมายมากขึ้น มีความสมดุลมากขึ้น และมีความสมบูรณ์มากขึ้น เกิดจากความตั้งใจแสวงหาโอกาส และการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ในการที่ที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น จากการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์สมัยและมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และเมื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ก็สามารถ กลับมาดำรงชีวิต ส่งต่อ แบ่งปันสิ่งดีให้กับผู้อื่นได้ต่อไป

นอกจากนี้ การจัดงานคอนเสิร์ต Thai Symphony Orchestra ได้ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาจากหลวงปู่แหวนสุจิณฺโณและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ร่วมรับบริจาคโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โดยมูลนิธิออมไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานจึงได้มอบหมายให้มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เป็นผู้ดำเนินการจัดงานดังกล่าว โดยจัดหาทุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงระบบทางการแพทย์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในครั้งนี้ มีมูลค่าที่ต้องการรวมทั้งสิ้น 80 ล้านบาท”

ด้านรศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เปิดเผยว่า “มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข อาสานำวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตราแสดงเพื่อหารายได้ปรับปรุงตัวอาคารอาคารสุจิณฺโณ เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอาคารนี้อยู่ในโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม และปรับปรุงให้อาคารมีความสมบูรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะ ทำให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีคุณภาพที่ดีขึ้น เมื่อมีผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจะได้รู้สึกว่าน่าอยู่ น่าเชื่อถือ มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการรักษาความเจ็บป่วย”

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล”สวนดอกร้อยดวงใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่ ในครั้งนี้ สามารถสำรองบัตรโดยการสแกน QR Code นี้ได้ ในราคาบัตร 1,000 1,500 และ 2,000 บาท
วิภาดา/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป