30/11/2023

นราธิวาส-รมต.กระทรวงแรงงานและคณะฯ ร่วม “ปั่นน้ำใจ มอบความสุข เด็กกำพร้า PNYS นราธิวาส

นราธิวาส-รมต.กระทรวงแรงงานและคณะฯ ร่วม “ปั่นน้ำใจ มอบความสุข เด็กกำพร้า PNYS นราธิวาส

 


วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ. อาคาร อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการจัดงานระดมทุนเพื่อสมทบทุน กองทุนเด็กกำพร้าเป็นประจำทุกปี การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่อ “ ปันน้ำใจ มอบความสุข เด็กกำพร้า PNYS ” โดย นาย มูหามะอาสมี เจะเตะ ประธานคณะกรรมการกองทุนเด็กกำพร้า นราธิวาส เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และได้รับเกียรติ ต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นาย นัจมุดดีน อูมา ประธานคณะทำงานรัฐมนตรี และคณะฯ

นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร. ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายซาฟีอี เจะเลาะ ประธานกรรมอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และผู้มีจิตศรัทธา ได้ ร่วมงาน “ ปั่นน้ำใจ มอบความสุข เด็กกำพร้า ” โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ได้มอบเงินสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้า จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สำหรับในปีนี้ มีผู้ศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์การจัดงานหารายได้ เพื่อสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือบุตร ธิดาของอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เสียชีวิตและเด็กกำพร้าอื่นๆ ตลอดจนช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลต่างๆ ตามความเหมาะสม เเละเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่หน่วยงานของรัฐในการดูแลเด็กกำพร้าให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่จบจากสถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเดียวกัน

 

แวดาโอ๊ะ หะไร/ อัสมา บินมะนุ รายงานข่าว/ภาพ นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป