12/12/2023

พุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่าสร้างลานพญานาคริมฝั่งโขงหนองคาย พร้อมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ในวันออกพรรษา

พุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่าสร้างลานพญานาคริมฝั่งโขงหนองคาย พร้อมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ในวันออกพรรษา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างลานอเนกประสงค์ “พญานาค 4 ตระกูล” และร่วมจุดประทีปโคมลานถวายเป็นพุทธบูชาสร้างความสว่างไสวให้กับแผ่นดินด้วยแสงธรรม ก่อนรับชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ที่ลานธรรมพุทธอุทยานนานาชาติ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายโดยบรรยากาศที่ลานธรรมพุทธอุทยานนานาชาติมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสร้างลานอเนกประสงค์พญานาค 4 ตระกูล พร้อมพุทธศาสนิกชนกว่า 5,000 ร่วมพิธีฯ สำหรับลานอเนกประสงค์พญานาค 4 ตระกูล จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนนานาชาติที่มาสวดมนต์ รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เเละร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง อีกทั้งยังเป็นสถานที่รับชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคอีกด้วย
ในวันออกพรรษาปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566 พุทธศาสนิกชนริมสองฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมใจกันร่วมพิธีจุดประทีปโคมลาน สำหรับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในลุ่มแม่น้ำโขง มีลูกไฟสีแดงอมชมพู พุ่งจากแม่น้ำขึ้นสู่ท้องฟ้า และที่สำคัญจะเกิดขึ้นเฉพาะวันขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกันระหว่าง ประเทศไทย และ สปป.ลาว หากปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง บั้งไฟพญานาคมักจะเลื่อนไปขึ้นในวันพระลาว (ขึ้น 15 ค่ำ ของทาง สปป.ลาว) ตำนานพระพุทธศาสนา กล่าวถึงเหตุการณ์วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน คือ ปรากฏการณ์ “ บั้งไฟพญานาค” แห่งเดียวในโลก ณ แผ่นดินแม่น้ำโขง บริเวณ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หรือปากน้ำงึมของฝั่งลาว ตรงกับวันออกพรรษาของไทย หรือวันมหาปวารณาของลาว ตามตำนานซึ่งเล่าสืบต่อกันมาหลายร้อยปี คือ พญานาคใต้ลำน้ำโขงจะขึ้นมาพ่นบั้งไฟเป็นดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต เมื่อครั้งที่พระศาสดาทรงเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ และทรงใช้พุทธานุภาพ “เปิดโลก” เพื่อให้มนุษย์ เทวดา พรหม และสัตว์ในอบายภูมิได้เห็นพร้อมกันทั้งหมด

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ?รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป