19/06/2024

จันทบุรี-จัดกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

จันทบุรี-จัดกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

วันนี้ ( 29 ต.ค.66 ) ที่บริเวณคลองภักดีรำไพ จังหวัดจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” เปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ด้วยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีกำหนดจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค ระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล

โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค สำหรับกิจกรรมในส่วนของจังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดกิจกรรม 3 รูปแบบในพื้นที่ประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง เช่น การจัดทำสื่อความรู้ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป