24/06/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2566 วัดห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2566 วัดห้วยแก้ว อ.บางกระทุ่ม

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศรายุทธ คชพงศ์ และนางณัฏฐา ชาวดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2566 ณ วัดห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น เรือประเภท 12 ฝีพาย , เรือประเภท 7 ฝีพาย , เรือประเภท 3 ฝีพาย และการประกวดกองเชียร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกันจัดงาน .

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป