02/12/2023

(สุรินทร์) ภาคเอกชน ร่วมกับ วัดสว่างอารมณ์ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ป่ารอบวัด”

(สุรินทร์) ภาคเอกชน ร่วมกับ วัดสว่างอารมณ์ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ป่ารอบวัด”

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ วัดสว่างอารมณ์ บ้านทนง ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดย พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มในเครือ โดย นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วม จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ป่ารอบวัด” โดยมี นายสมชาย จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ นายปรีชา ปิยะไพร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นางประจวบ แก้วกลม กำนันตำบลปราสาทนง นางรัชวิภา กำจัดภัย ผู้ใหญ่บ้านทนง กลุ่มคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ปราสาททนง ชมรมคนหัวใจเพชรปราสททนง

และ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ให้ข้อมูลว่า ธนาคารต้นไม้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยนโยบายหลักของวัด ก็คือการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยมีการเพาะกล้าไม้แจกในชุมชน โดยเราดำเนินการมาเป็นระยะเวลาเกือบ 6 ปี ที่ผ่านมา เมื่อเราได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จ และก็เป็นที่ยอมรับและก็สามารถกระจายต้นไม้ที่เราเพาะปลูกให้กับชุมชนได้แล้ว วันนี้ก็มีชุมชนที่ให้การสนับสนุนเรื่องงานที่ได้รับการสนับสนุน คือ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มในเครือ ได้มาให้การสนับสนุนกับทางวัด

โดยนำกล้าไม้มามอบให้กับธนาคารต้นไม้วัดสว่างอารมณ์ เพื่อนำไปกระจายต่อชุมชนต่างๆและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีความสนใจ เลยนำมาสู่ในการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ป่ารอบวัด” ในครั้งนี้ และก็ได้รับการสนับสนุนในวันนี้ ด้าน นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการธนาคารป่าไม้ของวัดสว่างอารมณ์ มีเจตนารมณ์เดียวกันกับ) บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบกล้าไม้ แม้เพียง 1-2 ต้น ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นไปการสร้างระบบนิเวศที่ดี เพราะฉะนั้นการที่จะมีกล้าไม้ที่จะส่งมอบอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญเราจึงส่งมอบกล้าไม้จากแหล่งเพาะกล้าไม้ ที่เราดำเนินการเพาะ

ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหิธร โรงเรียนศรีผไทสมันต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์และชุมชนโนนนารายณ์ ก็เข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการของวัด แล้วก็ให้วัดเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางในการรับกล้าไม้ แล้วก็ส่งมอบต่อไปยังบ้านและวัดอื่นๆต่อไปทั้งนี้ เครือข่ายในการส่งมอบกล้าไม้เป็นสิ่งสำคัญ ในช่วงเริ่มต้น การที่จะได้มาซึ่งกล้าไม้เป็นสิ่งสำคัญ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนไปเพาะกล้าไม้ วันนี้เรามีกล้าไม้จาก 15 แหล่งทั่วประเทศ หลังจากเรามีกล้าไม้ การส่งมอบกล้าไม้ต่อไปยังแหล่งปลูกปลายทาง ก็เป็นกลไกที่สำคัญ เพราะฉะนั้นจึงมองหาเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นบ้าน วัด หรือหน่วยงานราชการ

ในการที่จะร่วมกระจายกล้าไม้ส่งมอบต่อ วัดสว่างอารมณ์ จึงเป็นวัดที่เป็นตัวอย่าง เป็นวัดที่เป็นต้นแบบ ในการที่ทำหน้าที่ในการรับมอบก้ามไม้จากต้นทาง แล้วก็ส่งไปยังปลายทาง นอกจากวัดแล้ว ยังมีเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ก็จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งองค์กรที่ส่งมอบกล้าไปอย่างแหล่งปลูกปลายทาง โดยรูปแบบนี้ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จะนำไปขยายผลในแหล่งเพาะ 15 แหล่ง ทั่วประเทศ โดยหาคนกลางในการที่จะช่วยกระจายกล้าไม้ ส่งมอบไปยังปลายทางปลูกต่อไป นี่คือแนวทางในการขยายผลของ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต”

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป