24/07/2024

สระบุรี/จังหวัดสระบุรี พร้อมปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด(Kick Off)

สระบุรี/จังหวัดสระบุรี พร้อมปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด(Kick Off)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานว่าการอำเภอเมืองสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยแถวรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สายตรวจตำรวจ ชุดตำรวจปฎิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการออกปฏิบัติหน้าที่ระดมกวาดล้างอาชญากรรม และปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้นายรุ่งนิรันด์ นามวิชา ป้องกันจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน ด้วยจังหวัดสระบุรีได้บูรณาการ หน่วยงาน ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีชุดปฎิบัตการพเศษ สมาชิก อส.และส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตรวจตราสิ่งผิดกฎหมาย หาข่าวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ทั้ง 13 อำเภอ

ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันและปราบปราม ผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน ทั้งในเรื่องยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การปราบปรามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และสถานบันเทิง สถานบริการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป