07/12/2023

(สระแก้ว) – จัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ครั้งที่ 1/2567

(สระแก้ว) – จัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ครั้งที่ 3/2566 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วได้กำหนดจัดให้มีการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกินกาชาดอำเภอจำนวน 7 จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

ภาพข่าว : เพจ จังหวัดสระแก้ว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป