24/06/2024

กำแพงเพชร- (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทนธิพลในจังหวัดฯ

กำแพงเพชร- (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทนธิพลในจังหวัดฯ

วันที่ 1 พ.ย.66 เวลา 17.30 น. ที่บริเวณลานโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปกครองจังหวัดฯ, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ, อำเภอเมืองกำแพงเพชร, ตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกีย่วข้องเข้าร่วมในพิธี

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กรมการปกครองและจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมกันจัดตั้งกลไกในการดำเนินการการติดตามและการรายงานผล โดยให้ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด สิ่งผิดกฎหมาย การตรวจตราหาข่าว (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการและสถานบันเทิง) โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และให้เปิดปฏิบัติการ (Kick off) พร้อมกันที่วประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายดังกล่าว/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป