26/06/2024

ลำปาง-ศฝ.นศท.มทบ.32 รับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา

ลำปาง-ศฝ.นศท.มทบ.32 รับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ระหว่าง พันเอก ชรินทร์ สุวรรณะ หัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ 32 ( ท่านเก่า ) และ พันเอก นพดล โตแทนสมบัติ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ( ท่านใหม่ ) ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยมีพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6, การบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย, พิธีลงนามในเอกสาร และพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป