07/12/2023

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น5 พ.ย. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น5 พ.ย. 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 5พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตอหลัง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากนคร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​5. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

​​6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ เขตเลือกตั้งที่ 5อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง

11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา เขตเลือกตั้งที่ 10อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

———————————

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป