30/11/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมร่วมกับพรรคการเมืองหารือแนวทางจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมร่วมกับพรรคการเมืองหารือแนวทางจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกับพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 18 พรรคการเมือง เพื่อจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2566 โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 3พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ห้อง 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางของรูปแบบ เนื้อหา ระยะเวลา อุปกรณ์
ในการออกอากาศ หวงเวลา และลำดับในการออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหนด โดยมีพรรคการเมืองเข้าร่วมประชุม ได้แก่
พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเพื่อไทรวมพลัง พรรคชาติพัฒนากล้า
พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคใหม่ พรรคท้องที่ไทย พรรคเป็นธรรมพรรคพลังสังคมใหม่ และพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดการออกอากาศของพรรคการเมืองได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และ Facebook “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือบริการสายด่วน 1444

———————————–

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป