02/12/2023

ตราด-อบต.คลองใหญ่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้งที่ ๒๕

ตราด-อบต.คลองใหญ่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้งที่ ๒๕

เมื่อเวลา 18.00น. ณ.สนามกีฬาหมู่บ้านตาหนึก หมู่ 5 ต. คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี นายอาภากร เจริญผล นายกองค์บริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ ฟุตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้งที่ ๒๕ พร้อมด้วยนายประพันธ์ จรุงศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ และนายธรรมณูญ สวัสดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพพลานมัยให้แข็งแรง ให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา ฝึกให้เกิดทักษะในการเล่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา เพื่อกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนหันมาทํากิจกรรมร่วมกันและต่อต้านภัยยาเสพติดอีกด้วย

ตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานนําไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและพัฒนาด้านการกีฬาให้ไปสู่กีฬาระดับชาติต่อไป พร้อมด้วยผู้เข้าร่วม นายโอภาส บํารุงการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ และคณะกรรมการชมรมกีฬาฟุตบอลบ้านตาหนึก ชุด ชรบ.ทหาร ตํารวจ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน ตาหนึก คัพครั้งที่ ๒๕ เป็นต้นไป ในการครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี มี 8 ทีม
รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มี 4 ทีม
รุ่นประชาชนทั่วไป มี 18 ทีม
รุ่นอาวุโส 35-40 ปี ขึ้นไป มี 8 ทีม
รวมแล้วทั้งสิ้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน มี 38 ทีม

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด 095-4399425
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป