26/06/2024

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ ท่าน้ำวัดชินวราราม

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ ท่าน้ำวัดชินวราราม

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 07.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีตักบาตรพระร้อย ทางเรือ ณ ท่าน้ำวัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ฯ พระเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชินวราราม พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (วัชระ ภทฺทธมฺโม) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ลงเรือรับบาตร โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรพระร้อย (ทางเรือ) จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นต้นไป โดยวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจนครบทุกวัดที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในวันนี้ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 11 วัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นเจ้าภาพในพิธีฯ และมีเรือจากวัดต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย

สำหรับประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวปทุมธานี โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญ ปฏิบัติสืบต่อกันมานานนับร้อยปี โดยจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ ไปจนถึงวันแรม 13 ค่ำ เดือน 11 หมุนเวียนกันไปในแต่ละวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เปี่ยมศรัทธา จัดเตรียมอาหารคาวหวาน อาหารแห้ง พืชผักผลไม้ เพื่อทำบุญใส่บาตรถวายพระสงฆ์ที่นั่งบนลำเรือล่องเลาะริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา ประเพณีนี้จึงเป็นประเพณีเก่าแก่อันทรงคุณค่า ที่จังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี และพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมกันสืบสานและยึดถือปฏิบัติให้ดำรงอยู่ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป