12/12/2023

ชุมพร – วัดมณีสพ  ทอดกฐินสามัคคี   ประจำปี 2566

ชุมพร – วัดมณีสพ  ทอดกฐินสามัคคี   ประจำปี 2566

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 คุณ ญดาภรณ์  ศรีพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา6 คุณศักดิ์สิทธิ์ สุนทรกุล ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค16 ประธานองค์กฐิน ร่วมกับ พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร นายปริญญา นาคฉัตรีย์ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เนื่องด้วย พระครูมณีธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสวัดมณีสพได้เชิญคณะไวยาวัจกรวัดมณีสพ และคณะกรรมการวัด มาปรึกษาหารือกันและได้ข้อตกลงจึงได้กำหนดวันทอกกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณะ และปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด ซ่อมแซม ทำทุกๆอย่าง เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและที่ปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสายบุญ ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามกำหนดการทอกผ้ากฐินสามัคคีในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566  พระครูศรีกิตตยาทร เจ้าอาวาสวัดช่องลมพรหมนิมิตร เป็นประธานองค์กฐินฝ่ายสงฆ์  พระครูมณีธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสวัดมณีสพ  ขอให้ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกๆท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ  คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการเทอญ

บรรยากาศในงานวันนี้มีพี่น้องประชาชนร่วมมาออกร้านโรงทาน แจกอาหารงาน กฐินวัดมณีสพเป็นจำนวนมาก

กำหนด ร่วมถวายผ้ากฐิน เวลา 10.30 น. ทอดผ้ากฐิน วัดมณีสพ  ประจำปี 2566

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป